Roots Netwerk Kind & NAH

We nemen je graag in vogelvlucht mee naar ons ontstaan. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt in 2019 dat het huidige kennisniveau in de langdurige zorg te laag is en dat er onvoldoende kennis is om kwaliteit van leven te verbeteren.

Dit komt door de complexer wordende zorgvraag, waardoor specifieke kennis nodig is. Daarnaast is nog een wereld te winnen rondom specialisatie en concentratie, hiermee kun je volume creëren waardoor je als zorgprofessional expertise (kunde) ontwikkelt. De huidige kennisinfrastructuur is met name suboptimaal voor die doelgroepen met een (zeer) laag volume.  In 2019 benoemde VWS 10 ‘laag volume zorg hoog complexe doelgroepen (LVHC)’ waarvan  Kinderen/jongeren met NAH  er één is. Dankzij de inspanningen van Sandra te Winkel, transitiecoördinator, is het gelukt om kinderen en jongeren met NAH tot de tien doelgroepen te laten behoren.

Per doelgroep is er minimaal 1 doelgroep expertisecentrum (DEC). Een DEC specialiseert zich volledig maar niet exclusief in de betreffende doelgroep. Daarnaast zijn er regionale expertisecentra (REC's). REC’s zijn aanbieders van ‘expertisezorg’ en bieden begeleiding aan de doelgroep die actief en intensief samenwerkt met de DEC’s. Per doelgroep wordt één Kenniscentrum (KC) opgericht. Het KC ontwikkelt, coördineert en verspreidt onderzoek en is spin in het web rondom de doelgroep. Dat betekent een intensieve samenwerking met de DEC’s en REC’s en ook met aanpalende/overlappende expertise binnen andere doelgroepen. Zie bovenstaand kaartje voor het huidige landschap van het netwerk Kind & NAH.

Voor de REC’s, de DEC’s en het KC zijn verschillende criteria vastgesteld die leidden tot de oprichting van het netwerk. De afgelopen 2 jaar is onder leiding van transitiecoördinatoren Sandra te Winkel en Natska Jansen door alle leden van het netwerk hard gewerkt aan het samen een netwerk worden, het opbouwen van expertise van de doelgroep en het voldoen aan de criteria. Er is ontzettend veel gebeurd en ontwikkeld en daarmee maken we nu de volgende stap, we gaan de ontwikkelfase in en in de komende 2 jaar gaan we groeien in expertise.  

Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact