Regionale bijeenkomsten expertisecentra

Sinds januari 2022 organiseert het Netwerk Kind & NAH vier tot zes keer per jaar landelijke bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar beter te leren kennen en om kennis en ervaring binnen het netwerk te delen.

Eind vorig jaar bedachten we dat dit concept ook goed zou passen bij de regionale expertisecentra in ons land. Al snel pakten de eerste regionale expertisecentra deze handschoen op.

Begin april trapte Amarant af met een eigen regionale bijeenkomst “Samen naar passende zorg voor mensen met NAH”. In deze bijeenkomst namen zij een volle zaal met genodigden mee in het werk dat zij binnen het Netwerk Kind & NAH in de regio doen. Ook deelde een ouder wat de begeleiding en ondersteuning van Amarant voor haar en haar gezin betekende. Het was een groot succes! Regiopartners weten Amarant steeds beter te vinden voor hun expertise rondom kinderen en jongeren met NAH.

In het najaar volgt SGL Zij organiseren op dinsdag 15 oktober een mini-symposium voor ouders van kinderen met NAH. Ook de kinderen met NAH en eventueel hun broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Voor de aangemelde kinderen wordt een leuke activiteit georganiseerd!

Tijdens dit minisymposium staat het leren van elkaar, maar vooral elkaar ontmoeten centraal. Professionals en ouders zullen een casus vanuit verschillende hoeken belichten en er zal vooral ruimte zijn voor ouders en professionals om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De komende tijd wordt het inhoudelijke programma verder uitgewerkt.

Sgl Bijeenkomst

Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact