Onderzoek: samenwerking met de HAN  

In de nieuwe minor “Ieder kind uniek” van de HAN University of Applied Sciences is een groep studenten aan de slag gegaan met vragen uit het Netwerk Kind & NAH.

Half november gingen Natska Jansen en Baukje van Dinther naar de HAN om met ruim 20 studenten uit 8 onderzoeksgroepen in gesprek te gaan. Wat kregen zij te maken met goede vragen, nieuwsgierigheid, gedegen voorbereidingen en een berg energie!

De studenten zijn voor ons netwerk aan de slag gegaan met drie grote vraagstukken: 

  • Wat moet er gebeuren om bekendheid van ons Netwerk te vergroten onder professionals in de zorg, bijvoorbeeld bij sociale wijkteams? 
  • Welke behoefte is er bij ouders en bij professionals in het onderwijs aan psycho-educatiemateriaal over kinderen met NAH? 
  • Wat doet een NAH-coach? En wat is het verschil met een NAH-coach en een ambulante gezinsbegeleider?  

Deze eerste samenwerking was voor beide partijen een enorm leerzaam proces. Studenten legden veel creativiteit en leervermogen aan de dag en zij kunnen trots zijn op de resultaten. Sommige resultaten zijn zelfs geschikt voor (vervolg) onderzoek of een implementatietraject. Dit is een geweldige opbrengst voor ons netwerk. Graag willen wij alle studenten nogmaals hartelijk bedanken voor al hun inspanningen en wensen wij hen veel succes met het afronden van de minor en hun studie. Wij zorgen dat de resultaten zo snel mogelijk beschikbaar komen op onze website.  

Een speciaal dankwoord voor Sanne Diepeveen, Lector van de HAN, die er mede voor gezorgd heeft dat deze samenwerking tot stand is gekomen.  Samen gaan we het geleerde gebruiken om een volgende groep studenten binnenkort (februari 2024) een vliegende start te laten maken en hen met iets meer rust nog beter te begeleiden naar wederom een fantastisch eindresultaat.   

Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact