Onderzoek door ZiN: Het duidingstraject.

We zijn verheugd over het duidingstraject dat is gestart door het Zorginstituut Nederland (ZiN).

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt ZiN de rol van NAH-coaches en de aard van de zorg binnen de DEC's (Deskundigheidsbevorderende Expertisecentra). Bij de DEC's is de vraag waar deze zorg het beste past en wie deze zorg zou moeten financieren. Het feit dat deze zorg momenteel niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, betekent niet automatisch dat dit de juiste plek is. Onderzoekers bekijken of de zorg die wij vanuit de DEC's hebben bedacht, past binnen de Wlz, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet. Welke uitkomst er ook komt, er zal passende financiering worden gezocht.

In ons adviesrapport wordt voor het eerst geschreven over NAH-coaches. Met alle voorbeelden, ervaringen tot nu toe, is iedereen ervan overtuigd dat de NAH-coaches een waardevolle en noodzakelijke toevoeging zijn. Van de zorgkantoren tot aan het ministerie van VWS, iedereen is vol lof over de NAH-coaches en hun REC’s! Om het werk van de NAH-coaches te borgen moeten we eerst beter begrijpen wat een NAH-coach allemaal doet. Zo kan het beroep van NAH-coach ook een echt vak worden met bijbehorende statuur en inschaling. Onlangs is het Zorginstituut gestart met een proces om te begrijpen wat de REC's en NAH-coaches doen en wat de DEC's doen wanneer zij een kind vanuit een REC zien en hun outreachende werk uitvoeren. We kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek en de positieve impact die dit zal hebben op de zorg voor kinderen en jongeren met NAH.

Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact