Onder de roze boom: Geeke Blenk

Een jaar geleden was Geeke een van de 10 personen die we interviewden en vroegen naar ons netwerk, welke verwachtingen er waren en welke rol zij speelden in het netwerk. Nu blikken we terug met oude bekenden naar de hoogtepunten van afgelopen jaar. Ook gaan we in gesprek met nieuwkomers.

Vandaag staat Geeke Blenk in, of eigenlijk onder de roze boom. Geeke is GZ-psycholoog bij Amarant en regiebehandelaar bij het Kind & NAH gezinsbehandelteam van Amarant. Geeke is tevens bestuurslid van het Kenniscentrum Kind & NAH.

Wat doe je precies als regiebehandelaar en waarin verschilt de behandeling met pakweg een paar jaar geleden?

“Na de intake-gesprekken die wij met ouders en of het kind met NAH voeren, zorg ik voor de opvolging en de evaluatie. Soms ben ik ook betrokken bij een behandeling. Voorheen was de werkwijze dat we een afgebakend (gezins)behandelingstraject variërend van een half jaar tot anderhalf jaar inzette. Daarna volgde er een soort eindstation en hoopte je dat een gezin zich wist te redden met de behandeling die je had geboden. In de praktijk was dat natuurlijk niet altijd het geval en moesten ouders opnieuw naar een loket als zij een hulpvraag hadden. Dat is nu verbeterd met het bestaan van de NAH-coaches. De NAH-coach kan, wanneer geïndiceerd, na een behandelingstraject vinger aan de pols houden bij het gezin zodat zij er niet alleen voor staan. Dat is ontzettend fijn en is een enorme verbetering van de zorg die wij kunnen bieden.”

Hoe is de samenwerking met professionals in dit netwerk nu veranderd?

“We hebben met de samenwerking in het Netwerk Kind & NAH echt een sprong gemaakt. We sluiten nu bijvoorbeeld veel sneller vanuit verschillende disciplines online bij elkaar aan in een gesprek met ouders. Denk aan de aansluiting van een NAH-coach bij een revalidatietraject of aan een arts die aanschuift bij ouders. Het gesprek vindt ook niet (meer) achter gesloten deuren plaats maar juist in samenspraak met elkaar. Ook ouders bepalen zo mee welke kant een behandeling op moet gaan.”

Hoe komt het dat het Netwerk van Kind & NAH zo bruist?

“We zijn binnen dit netwerk stuk voor stuk bevlogen professionals. Iedereen is doordrongen van het belang van deze specifieke doelgroep. De inhoudelijke bijeenkomsten die het netwerk organiseert, helpen dat je elkaar steeds beter weet te vinden. Iedereen is druk, maar op de bijeenkomsten kijkt iedereen even over zijn eigen hekje heen, zie je raakvlakken en kun je ook leren waar iemand anders mee bezig is. Als je in de praktijk dan een hulpvraag hebt, is het nét wat makkelijker om even contact te zoeken als je een paar weken daarvoor met iemand nog een drankje hebt staan drinken.”

Wat is je wens voor de toekomst?

“Ik hoop dat er in de toekomst passende zorg voor iedere vraag geboden kan worden en dat mensen niet hoeven te zoeken. Soms horen we –nog steeds- over ellenlange zoektochten. Dat steekt. Je wilt mensen goed kunnen doorverwijzen. Ook wens ik de gezinnen met een kind met NAH toe dat zij kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Dat blijkt in de praktijk voor veel gezinnen niet vanzelfsprekend. Tot slot hoop ik dat het netwerk echt doordrongen raakt van alle kennis en kwaliteit van NAH in alle zorgfasen van de keten. Een goede samenwerking tussen de gezinnen en alle professionals is daarbij een vereiste.”

Ook onder de roze boom? Stuur dan een berichtje naar Annemarie Klop.

 

 

 

Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact