< Terug naar overzicht

Landelijk advies neuropsychologisch onderzoek voor kinderen en jongeren met NAH

Het neuropsychologisch onderzoek (NPO) vormt een belangrijk onderdeel van diagnostiek na
hersenletsel. Dit onderzoek omvat in elk geval testen gericht op het meten van intelligentie, tempo
van informatieverwerking, aandacht, geheugen, executieve functies, taalvaardigheden en visueel
ruimtelijke vaardigheden en sociaal emotioneel functioneren.

Met neuropsychologisch onderzoek worden de mogelijkheden en de beperkingen in kaart gebracht.
De resultaten dienen om tot een gericht advies te komen waarmee het kind zich zo optimaal mogelijk
kan ontwikkelen. Hierbij kan het gaan over het stellen van een indicatie voor specifieke behandeling
(zoals cognitieve revalidatie) of het formuleren van adviezen en het beschrijven van de
ondersteuningsbehoefte op de verschillende domeinen in de eigen context (zoals thuis, op school,
vrije tijd). Indien nodig kan aanvullende diagnostiek geadviseerd of verricht worden (bijvoorbeeld
taalspraakonderzoek, auditief verwerkingsonderzoek, visueel perceptie onderzoek, didactisch
onderzoek, onderzoek naar prikkelverwerking).

Hersenletsel en Jeugd (HeJ) is een landelijk samenwerkingsorgaan waarin alle revalidatiecentra in
Nederland betrokken zijn die werkzaam zijn met kinderen en jongeren met niet aangeboren
hersenletsel (NAH). Zij hebben dit advies geschreven.

Landelijk advies NPO kinderen en jongeren NAH juni 2022

< Terug naar overzicht
Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact