< Terug naar overzicht

Als je nog wel kunt spelen - Samenvatting Masterthesis

Het inzetten van speltherapie voor kinderen met NAH heeft positief effect op het zelfbeeld van kinderen met NAH.

Door zelfaanvaarding en zelfinzicht ontstaat er meer rust en acceptatie. Daarnaast helpt speltherapie kinderen met NAH in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het uiten van emoties en in de omgang met prikkelgevoeligheid. In de basis is het speltherapeutische proces bij kinderen met NAH niet anders dan bij kinderen zonder NAH. De therapeutische relatie en de basishouding van de speltherapeut zijn ook hier de twee pijlers waarop speltherapie rust. Wel blijkt dat er een aantal interventies vaker worden ingezet in de behandeling van kinderen met NAH. Het gaat daarbij om het bieden van rust of ontspanning en psycho-educatie. Wanneer het gaat om het versterken van het zelfbeeld van kinderen met NAH helpt speltherapie in de eerste plaats door het aanvaardende karakter van de speltherapeut en het bieden van veel erkenning. Doordat speltherapie voor kinderen met NAH een plek is waar de focus ligt op het concreet zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden is het een plek waar het zelfbeeld geherdefinieerd en verstevigd kan worden. De interventies die daaraan bijdragen zijn het in handen geven van regie, Ego-versterkers, het bieden van succeservaringen en creatieve werkvormen om emotionele bewustwording te stimuleren. Ook wordt er bewust ingezet op het trainen van sociale vaardigheden zodat de sociale relaties kunnen verbeteren en er een positieve wisselwerking in gang wordt gezet tussen het zelfbeeld en sociale relaties.

Speltherapie kan door bovenstaande specifieke eigenschappen en interventies een bijdrage leveren aan het versterken van eigenwaarde van kinderen met NAH. Voor het integreren van speltherapie in de huidige behandeling van kinderen met NAH zodat deze positieve bijdrage van speltherapie eerder ingezet kan worden is het vooral van belang om meer bekendheid te geven aan speltherapie en daaraan heeft dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie over de masterthesis via mariejose@speltherapiehelpt.nl 

< Terug naar overzicht
Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact