Hét netwerk voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel

Voor onderzoekers - ouders - professionals - kinderen/jongeren - betrokkenen

Optimale kwaliteit van leven die bijdraagt aan betekenisvolle uitkomsten voor het kind en zijn omgeving, zo dicht mogelijk bij huis.

Netwerk Kind & NAH 

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) aangesteld om voor 10 laag-volume hoog-complexe doelgroepen (LVHC) een voorstel te doen. Dit voorstel gaat over het inrichten van het zorglandschap met een landelijk dekkend netwerk voor zorg en expertise en een daaraan gekoppeld kenniscentrum (KC). Voor LVHC doelgroepen geldt dat de zorgbehoefte complex is en het cliëntenaantal relatief klein, kinderen met niet-aangeboren hersenletsel plus (NAH+) is een van de doelgroepen. Zorgorganisaties, kennispartijen, ouders en cliëntenvertegenwoordigers hebben een, door de CELZ goedgekeurd, adviesrapport opgesteld waarin het toekomstige zorglandschap voor kinderen met NAH+ staat beschreven.

Het kenniscentrum zal zich richten op de gezamenlijke expertise, groei en ontwikkeling rondom álle kinderen met NAH.

Contact Informatie
Wij helpen je graag! Stel ons je vraag en wij antwoorden binnen 5 werkdagen. Natuurlijk ontvang je in je inbox een bevestiging van ontvangst als je het contactformulier hebt ingevuld.
Contact